FANDOM


Hierarcha to główny z Konsyliarzy, sędziów Konsylium tworzących Radę Panującą. To Hierarcha ma zawsze ostatni głos i jego też zdanie jest przeważające w sporach ( choć nie może on zupełnie pomijać zdania innych członków). Od niego też ( a właściwie od jego potęgi i bezwzględności ) zależy czy Rada jest jednomyślnym organem, czy też przysłowowią grupą starców walczących ze sobą o ostatki dawnej chwały. Hierarchowie  mogą być zarówno oświeconymi mędrcami jak i zdeprawowanymi tyranami, choć zauważa się tendencje raczej ku dążeniu do złotego środka wśród nich.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki